Kela

Toimintaterapia Päivi Rantalalla on sopimus Kelan kanssa terapioitten toteuttamisesta. Yhteistyö Kelan kanssa on olennaista niiden kuntoutujien kanssa joiden kuntoutuksen Kela on järjestänyt ja joiden etuudet Kela maksaa.

Lue (pdf): Kelan terapian palvelukuvaus

Toimintaterapia Päivi Rantala
Y-tunnus 1142991-0
info@toimintaterapiapaivirantala.fi

Tietosuojaseloste

2022 © Toimintaterapia Päivi Rantala