SI-terapia

Sensorinen Integraatioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota toteuttaa Sensoriseen Integraatioterapiaan erikoistumiskoulutuksen saanut terapeutti. Terapiassa alkuarvioinnin perusteella tehdään yhdessä vanhempien kanssa lapsen terapialle tavoitteet. Sensorisen Integraatioterapian pohjalta lapsen toiminta nähdään hänen keinonaan kommunikoida ympäristönsä kanssa ja kehittää näin aistitiedon käsittelyä, jolla luodaan lapsen oppimiselle perustaa.

SI-terapiassa terapeutti ohjaa lapsen toimintaa ylläpitäen lapsen motivaatiota niin että lapsi osallistuu aktiivisesti toimintaan. Terapia näyttää hauskalta leikiltä vaikka terapeutti ohjaa ja analysoi leikkiä muokaten sitä tavoitteiden suuntaan.

SI-terapia toteutetaan runsaasti aistikokemuksia sisältävässä ja toimintamahdollisuuksia tarjoavassa terapiatilassa. Monipuolinen välineistö (esim. erilaiset keinut, kiipeilytelineet, liukumäet, suuret renkaat ja isot rakentelupalikat) aktivoi lasta leikkiin, joka pyritään aina saamaan tarpeeksi haasteelliseksi niin että lapsi kokee onnistuvansa mutta joutuu myös ponnistelemaan toiminnassa siitä selviytyäkseen.

SI-terapiaan liittyy olennaisena myös vanhempien, päivähoidon ja koulun ohjaaminen sensoriikkaan liittyvissä pulmissa.

Toimintaterapia Päivi Rantala
Y-tunnus 1142991-0
info@toimintaterapiapaivirantala.fi

Tietosuojaseloste

2022 © Toimintaterapia Päivi Rantala